Stavební služby

ABC developera – konstrukce

Developer znamená konstrukci. Je to téměř synonymum.

Stavebnictví je oblast lidské činnosti. Pole související s výstavbou budov. Spadá do oblasti vědy, což je stavební inženýrství. Je to také důležitý obor praktických znalostí. Pak se to týká technik používaných při stavbě. Hlavním úkolem stavebního průmyslu je v první řadě výstavba nových budov. Stavba se také zabývá, po drogách, předělávání, přestavuje, modernizace a údržba stávajících zařízení.

V nezbytných případech zahrnuje stavba také demolici budov, které například nesplňují technické požadavky (například bezpečnost) nebo existují i ​​jiné důvody, skrz které musí být budovy odstraněny z obsazeného místa (například plán na vybudování další nemovitosti na stejném pozemku). Stavba je tedy provedení stavebního objektu na konkrétním místě, stejně jako jeho rekonstrukce, expanze a nástavba.

Soubor základních pravidel pro provádění stavenišť upravuje zákon z 7 červenec 1994 - Stavební zákon (Journal of Laws. s 2017 r. položka. 1332). Specifikuje všechny nezbytné postupy, předcházet výstavbě, nebo pravidla pro jeho provádění a postkonstrukční postupy, regulační činnosti v této oblasti.