Stavební služby

Vývojář ABC – manažer

Manažer není začátek, ani konec. Je to jen dobrá míra a vývojáři to vědí.

Správce nemovitosti, tj. fyzická osoba. Působí v oblasti správy nemovitostí. Provádí svůj vlastní účet a riziko.

Práce manažera souvisí s analýzou, monitorování faktorů, na čem závisí účinek racionální správy nemovitostí a přijímání vhodných rozhodnutí, které ovlivňují proud, stejně jako budoucí plány nejefektivnějšího využití podle uvážení správce nemovitosti. Znalostí, profesionální příprava, získaná manažerská praxe, existuje záruka, že z dané nemovitosti bude dosažen očekávaný zisk ve prospěch konkrétní komunity žijící v budově pod její správou (podle čl. 184 odstavec. 2 TROUBA).

S realitními službami souvisí několik profesí, jsou to správci nemovitostí, realitní makléři a odhadci majetku v čele se zákonem o správě nemovitostí, který definoval základ pro principy výkonu odborné činnosti v této oblasti. Jsou to profese, tzv: pravidelný (mít příslušnou kvalifikaci a oprávnění určuje výkon činností v oblasti těchto profesí).

V případě správy majetku do 31 prosince 2013 byl to vhodný licenční akt. Chcete-li získat tento dokument, muselo být splněno několik zákonných podmínek, včetně, mimo jiné, bylo podmíněno vysokoškolským vzděláním a postgraduálním studiem v oblasti správy nemovitostí nebo bylo požadováno vysokoškolské vzdělání v oboru správy nemovitostí, nebo zda bylo povinné udělat vhodné, osvědčená praxe (dříve proběhla také státní zkouška, zrušena později). Licence mohla být udělena pouze fyzické osobě. Po vstupu v platnost tzv “deregulační akt” úkoly správce nemovitosti může plnit osoba pojištěná pro občanskoprávní odpovědnost.