Stavební služby

Vývojář ABC – radnice

Developer bez dobrého kontaktu s radnicí se může zadlužit.

Obecní úřad (ve městech, na radnici nebo na obecním úřadu) je organizační jednotka obcí. Předmětem činnosti úřadu jsou podpůrné činnosti 1. Starosta, 2. Starosta, 3. Starosta města, w, jak zjistíme ze spolehlivých zdrojů: “s ohledem na plánované plnění usnesení rady obce (městská rada, městská rada) a úkoly obce (města)”.

Složení kanceláře se skládá z útvarů a ekvivalentních organizačních jednotek a samostatných organizačních jednotek. Strukturu organizace a soubor pravidel pro fungování kanceláře stanoví předpisy vydávané vedoucím obce, vyhláškou starosta nebo prezident města.

V čele kanceláře je starosta, starosta nebo prezident města. Městský úřad s právy poviat má vykonávat funkce poviat starosty, zatímco kombinovaná správa ve městě s právy poviat je 1. Radnice, 2. Úřad práce Poviat, být organizační složkou města, 3. Organizační složky tvořící pomocný aparát pro manažery obecních služeb, hlídat a kontrolovat.