Stavební služby

Vývojář ABC – daňový úřad

Toto je jedinečné téma, člověk to musí myslet vážně. Vývojáři ho obvykle hluboce respektují.

Daňový úřad je útvarem národní daňové správy. Podporuje vedoucího daňového úřadu. To je zase orgán nekombinovaného podávání. Podřízeno je ministru financí. Vedoucím daňového úřadu je finanční úřad prvního stupně, a donucovací orgán, stejně jako orgán finančního vyšetřování. Ředitel komory pro správu daní je zase odvolacím orgánem. Můžete odkázat na rozhodnutí vedoucího daňového úřadu.

Specializované daňové úřady jsou daňové úřady, které poskytují služby vybraným stávajícím kategoriím daňových poplatníků. Patří mezi ně takzvané velké daňové úřady (provinční) a 2. daňový úřad.

Ve dne 1 duben 2015 r. daňové úřady prošly procesem konsolidace, hospodářský, se správnými místy (dohlížet na ně) daňové komory. V důsledku konsolidace daňové úřady ztratily status rozpočtových jednotek, které kdysi obdržely, a dnes nejsou úřady oprávněnými utrácet prostředky z rozpočtu, stejně jako uzavírání smluv, nebo držení majetku. Na druhou stranu daňové komory na základě zákona obdržely veškeré finanční řízení daňových úřadů, majetek, který jim patří, a stal se účastníkem smluv uzavřených těmito úřady.