Stavební služby

Vývojář ABC – stavební povolení

Dobrý vývojář ji vždy sleduje. Jedná se o smlouvu zvanou stavební povolení.

Stavební povolení je úředním dokumentem. Získává se správním rozhodnutím. To zase umožňuje 1. Zahájení a provádění stavby, nebo 2. Provádění stavebních prací jiných než stavba stavebního objektu (umění. 3 směřovat 12 Stavební zákon (Journal of Laws. s 2017 r. položka. 1332)).

Na rozdíl od doslovného zápisu, získané stavební povolení nestačí k zahájení stavebních prací. Zaprvé musí být dotčená správní rozhodnutí pravomocná v souladu se stavebním zákonem ve smyslu správního řádu. Po drogách, v souladu s předpisy, nejméně 7 dní před zahájením prací musí být orgán stavebního dozoru informován o záměru zahájit práce ve stanovených termínech, a tyto práce lze zahájit, pokud úřad nevznese námitku.

Stavební povolení se vydává v souladu se správním řádem, to znamená okamžitě. V případě vyžadujícím vysvětlující postup nejpozději do jednoho měsíce a ve zvláště komplikovaných případech - nejpozději do dvou měsíců. V praxi jsou tyto lhůty sporné.