Stavební služby

Vývojář ABC – řízení

Dobré vedení, jsou to dobří vývojáři. Dovednost, která má svou váhu ve zlatě.

Řízení je celkový rozsah činností. Týká se procesů a rozhodnutí. Správa aplikovaná na zdroje, lidé, kapitál nebo organizace má zajistit podmínky pro, především jejich efektivní fungování, vedoucí, po drogách, k dosažení stanovených cílů.

Se začátkem 20. století, byly pokusy založit správu na vědeckém základě, až roky 60. V 80. letech bylo řízení chápáno striktně manažersky, jako forma manažerské akce, včetně následujících sekvencí, související s plánováním, organizování, rozhodování, motivující a kontrolní, které se nazývaly klasické funkce pro správu.

V oblasti klasických řídících funkcí se proslavila první „klasická“ správa, Henri Fayol. Od té doby se však paradigma řízení radikálně změnilo, takže stojí za to věnovat pozornost staršímu, obecnější definice: management je umění nebo praxe racionálního využívání prostředků k dosažení stanovených cílů.

Když se odkazuje na obchodní organizace, termín obchodní administrativa se někdy používá místo slova management (ang. Obchodní administrativa).