Stavební služby

Vývojář ABC – notář

Je to forma kněze obchodních záležitostí. Nakonec formalizuje dobré vztahy. Vývojáři to vědí.

Notář (etym. nalévat. notář, dříve v Polsku notář) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Je právníkem, který vytváří akty uplatňování práva. Do jisté míry poskytuje také právní pomoc.

Postavení notáře v polském právním řádu
Notář je právník jmenovaný ministrem spravedlnosti oprávněný k sepisování notářských zápisů a k tomu, vykonávat další notářské činnosti. Činnost notářů upravuje mimo jiné zákon z 14 Únor 1991 zákon o notářích. Podle zákona o notářích je notář důvěrou veřejnosti, požívat ochrany, které požívají veřejní činitelé. Mezi důležité funkce notářů v právních transakcích patří omezování soudních sporů zajištěním smluvních činností pod dohledem profesionálního právníka., péče o formální a právní správnost připravovaných dokumentů, s přihlédnutím k právnímu řádu a vůli osob, za něž provádí konkrétní notářský úkon.