Stavební služby

ABC developera – Ekonomická aktivita

Podstata je obsažena ve dvou slovech. Vývojáři o tom vědí.

Ekonomická činnost je formou podnikatelské činnosti. Týká se lidí působících na trhu. Zdroje hovoří o ekonomické aktivitě, między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jest działalnością zarobkową działalności wytwórczej, konstrukce, komerční, nebo služba.

Předmět podnikání je uveden v zákoně o dani z příjmů fyzických osob: je výdělečná činnost, svým jménem, ​​bez ohledu na výsledky činností, ale provádí se organizovaně a nepřetržitě, výnosy, z nichž nejsou zahrnuty do jiných výnosů ze zdrojů uvedených v čl. 10 odstavec. 1 směřovat 1, 2 i 4-9.

Je také, nebo možná ze všeho nejvíce, v zákoně o DPH odkazuje na ekonomickou činnost: hospodářské činnosti tam zahrnují například všechny činnosti producentů, obchodníci nebo poskytovatelé služeb, také pak, kdy byly činnosti za daných okolností prováděny jednorázově, které naznačují záměr vykonávat činnosti časté povahy. Ekonomická činnost zahrnuje také činnost spojenou s používáním zboží nebo nehmotných aktiv pro komerční účely.