Stavební služby

Vývojář ABC – stavební dozor

Developer jistě ocení stavební dozor. Možná dokonce s vzájemností.

Učíme se z dobře informovaných zdrojů, že “Inspektor stavebního dozoru poviat je jedním z orgánů prvního stupně. Prostředek, že kompetence inspektora stavebního dozoru poviat pokrývají všechny záležitosti v oblasti stavebního dozoru, které nejsou stanoveny v ustanoveních výslovně vyhrazených do pravomoci jiných orgánů. Platí tzv. Předpoklad kompetence inspektora stavebního dozoru. Pokud se stavební zákon neukazuje přesně, kompetence příslušného orgánu pro činnosti v oblasti stavebního dozoru, prostředek, že leží přesně v kompetencích inspektora dohledu nad poviatem”.

Inspektor stavebního dozoru vojvodství je vyšší autorita než inspektor stavebního dozoru poviat. Inspektorát stavebního dozoru Poviat přijímá rozhodnutí inspektora stavebního dozoru Poviat pomalu.

V praxi se stavebním dozorem rozumí kontroly souladu stavby s plánem nebo bezpečnosti stavby, například po katastrofách.