Stavební služby

ABC developera – aukce

Vývojáři se účastní nabídkových řízení. Pojďme si tedy ujasnit, o jaké výběrové řízení jde.

Otevřené výběrové řízení je formou výběrového řízení. Vyznačuje se výzvou neomezené skupině lidí k podání nabídek. To se obvykle provádí prostřednictvím veřejných oznámení.

Otevřené výběrové řízení je postup zadávání veřejných zakázek stanovený zákonem z roku 2006 29 leden 2004 r. Zákon o veřejných zakázkách, ve kterém při reakci na oznámení o veřejné zakázce, všichni zúčastnění dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídky, mezi nimiž vyhrává nejvýhodnější nabídka.

Tento režim je jedním ze dvou základních režimů, které zadávají veřejné zakázky (druhým je omezené výběrové řízení), režimy, které lze vždy použít při zadávání veřejných zakázek. Jiné způsoby zadávání veřejných zakázek lze použít pouze v případě uvedeném v zákoně o zákoně o veřejných zakázkách.

Neomezené výběrové řízení je jednostupňový režim. Zadavatel zveřejní oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, a v případě oznámení o zakázce, jehož hodnota je stejná nebo větší než hodnota uvedená v čl. 11 ven. 8 zákona o veřejných zakázkách, oznámení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení o zakázce jsou navíc zveřejněna také na internetových stránkách veřejného zadavatele (nebo jiný web). Zahrnuje také specifikace základních podmínek smlouvy, spolu s přílohami.