Stavební služby

Vývojář ABC – energetika

Existuje vývojář bez znalosti základů energie?? Je to spíše řečnická otázka.

Energetika je obor vědy a techniky. Je to také odvětví průmyslu, zabývající se zpracováním dostupných forem energie. Převádí je do snadno použitelných forem 1. Zásobování všech průmyslových procesů, a také 2. Řízení motorových vozidel a zařízení. Víme o tom. Ale v praxi, přesněji energetika zahrnuje dodávku energetických zdrojů ve dvou formách, a konkrétněji: 1. Elektřina - která se dodává příjemci prostřednictvím elektrických vodičů, vyráběny pomocí turbín a generátorů, 2. Tepelná energie, která je dodávána příjemci prostřednictvím média pro přenos tepla, zejména to může být pára pod vysokým tlakem, ohřátá voda nebo jiné tekutiny. K ohřevu uvedených nosičů se používají různé zdroje energie.

Energetický průmysl je naopak tvořen, jak pravděpodobně víte, ve dvou částech: 1. Elektrárna, teplárny a elektrárny, jmenovitě továrny, ve kterém je primární energie přeměněna na užitečnou formu; 2. Průmyslové energetické sítě, jmenovitě systém zařízení, který umožňuje přenos energie k spotřebiteli.

Je třeba poznamenat, že energie již nepatří mezi odvětví hospodářství s nejškodlivějším dopadem na životní prostředí a zdraví. Na úrovni Evropské unie jsou nicméně přijímána koordinovaná opatření k omezení možných škodlivých účinků.