Stavební služby

Vývojář ABC – poviat starosty

Krajský úřad vs vývojář. K takovým střetům dochází.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Poviat starosty vykonává funkce pomocné jednotky. Je založen za účelem cvičení, Jak víš, příkazy 1. Představenstvo konkrétního poviatu a předseda představenstva a 2. Usnesení okresního zastupitelstva.

Podle zákona o poviat samosprávy, poviat kombinovaná správa je: 1. Krajský úřad, 2. Poviat úřad práce, to je organizační jednotka okresu, 3. Organizační jednotky, které tvoří pomocný aparát vedoucích poviatních služeb, hlídat a kontrolovat.

Ve městě podle zákona o poviatích vykonává městský úřad funkci poviat starosty. Jedná se o pomocnou jednotku, která plní příkazy prezidenta města a usnesení městské rady.

Úkoly okresní rady plní městské rady, a úkoly uložené starostovi a radě poviatů vykonává sám prezident města. Obec však nemůže mít poviat práva, který má hlavu nebo starostu.