Stavební služby

Vývojář ABC – vodárna

Znát vodní síť je něco, s čím by měl být každý vývojář.

Vodovodní síť je systém vodovodních potrubí. Jsou umístěny mimo budovy příjemce. Poskytují vodu obyvatelům nebo výrobním závodům. Rozlišujeme: 1. Pobočková vodovodní síť (otevřeno), kde, jak říká zdroj ” směry vodních toků jsou známy, které procházejí tranzitními trubkami, níže hlavní množství vody protéká tzv. kmenovými vedeními, pak jsou v síti distribuční linky, nachází se například na každé ulici, a propojené domy. Existují zde nevýhody, jmenovitě největší průměry jsou na začátku, v případě poruchy je šoupátko odpojeno od některého z kabelů sběrnice, pak za ní není voda. Výhodou je relativně malá celková délka kabelů”; 2. Kruhová vodovodní síť (uzavřený obvod) a jeho výhody, jako je nepřetržitá cirkulace vody v síti. Při poruše je voda uzavřena pouze v určitém úseku a na jiných místech teče nepřetržitě. Nevýhody, je celková délka vodovodního potrubí v síti relativně větší než v odbočce, navíc není znám směr toku vody; 3. Smíšený.