Stavební služby

Vývojář ABC – SESTRA

Vývojáři to vyplatí, bez ohledu na, je to ziskové. Prostě musíte.

Sociální pojištění (SESTRA) je státní veřejná instituce, Plní úkoly v oblasti sociálního pojištění, v Polsku. Je to jednotka sektoru veřejných financí.

Rozsah činností, úkoly a fungování instituce sociálního pojištění jsou definovány v čl. 66-72 zákona z 13 říjen 1998 let v systému sociálního pojištění (Journal of Laws. s 2017 r. položka. 1778) a statut instituce sociálního pojištění (Journal of Laws. s 2011 r. Ne. 18, položka. 93).

Vzhledem k typu událostí krytých pojištěním lze rozlišit různé typy sociálního pojištění, jako: důchodové pojištění, jehož předmětem ochrany je dosažení určitého věku pojištěnou osobou; invalidní pojištění - předmětem ochrany je pracovní neschopnost nebo smrt živitele; nemocenské pojištění - předmět ochrany se týká pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, rodičovství nebo potřeba péče například o člena rodiny; havarijní pojištění, předmětem ochrany je pracovní neschopnost z důvodu události klasifikované jako pracovní úraz nebo nemoc z povolání.