Stavební služby

Přírodní kameny

Přírodní kameny.

Kameny se získávají z ložisek hornin. Použití kamenů ve stavebnictví závisí na jejich technických vlastnostech.

Pro stavbu nosných zdí (sloupy, póly) používají se kameny ze sopečných hornin a tvrdé pískovce. Pevnost v tlaku, kameny je 15-200 MPa, zatímco pevnost v tahu je více než 10krát nižší. Kameny menší váhy (objemová hmotnost), porézní, mají lepší tepelné vlastnosti, jsou méně tvrdé a snáze se s nimi manipuluje, vykazují však nižší pevnost v tlaku a vyšší absorpci vody.

Významnou výhodou kamenů je jejich odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Žula je jedním z nejodolnějších vůči těmto faktorům, sjenity i bazalty. Vápencové kameny by se neměly používat při stavbě základů a suterénních zdí.

Vzhledem k vysoké tepelné vodivosti přírodních kamenů by se neměl používat na vnější stěny budov určených pro lidi nebo zvířata, na druhé straně lze tyto kameny použít k opláštění fasády stěn, sokly, sloupy, schody. Na obklad se nejlépe hodí žula, syenity a tvrdé pískovce.

Kameny ve stěnách jsou spojeny cementovou nebo cementově vápennou pěnovou maltou.

Kámen drcený z různých hornin se používá k výrobě stavebních betonů jakékoli třídy.