Stavební služby

Rozdělení stavebních materiálů

V závislosti na použití ve stavebnictví, stavební materiály lze obecně rozdělit na:

A) konstrukce,
b) izolační,
C) dokončování.

Obě jednotlivé skupiny materiálů, a materiály v jednotlivých skupinách se liší svými technickými vlastnostmi. Mezi technické vlastnosti patří funkce: fyzický, mechanické a chemické. Fyzikální vlastnosti zahrnují: hustota, těsnost, pórovitost, absorbce vody, hořlavost, odolnost vůči teplu, tepelná kapacita, tepelná roztažnost atd.. Mezi mechanické vlastnosti patří: pevnost v tlaku a v tahu, křehkost, tvrdost, pružnost, plasticita, kujnost, plazit se, odolnost proti oděru a nárazu. Skupina hlavních chemických vlastností zahrnuje: oxidové a minerální složení, odolnost proti korozi.

Materiály určené pro konstrukci jsou nutné, že mají vysokou pevnost v tlaku a v tahu, odpovídající tvrdost a pružnost, mrazuvzdornost a odolnost proti korozi.

Materiály použité pro tepelnou izolaci by měly mít nízkou tepelnou vodivost, nízká hustota, a vysoká pórovitost atd..