Stavební služby

Výrobky z oceli

Výrobky z oceli

Následující výrobky z oceli se používají ve stavebnictví: sekce, plech, potrubí, tyče pro vyztužení betonu, válcované tyče, plechové výrobky a speciální profily. Obrázek ukazuje standardní profily ocelových tyčí válcovaných za tepla.

tmpe048-1 Ocelové profily válcované za tepla: A) kulatá lišta, b) čtvercový pruh, C) šestihranná tyč, d) plochá tyčinka (plochá tyčinka), E) rovnoramenný úhel, F) nerovný úhel, G) I-paprsek, h) kanál, i) tričko, j) Z-profil.

I-profily se používají hlavně jako ohybové nosníky. Tyče jsou vyrobeny z T-tyčí, vaznice a nosníky střechy. T-kusy jsou vyrobeny v 2 typy; vysoké a nízké široké chodidla, jehož výška se rovná 1/2 šířka pásu. Profily Z se nejčastěji používají jako střešní vaznice, kvůli vysoké tuhosti ve směru obou os symetrie.

Úhly se vyrábějí ve dvou verzích: rovnoramenných i ne-rovnoramenných.

Nosníky jsou vyrobeny z ocelových plechů (plechový) a sloupy nejčastěji s I-sekcí nebo krabicovými sekcemi.

Kromě výše zmíněné řady výrobků z oceli, svařované I-nosníky se vyrábějí v ocelárnách, a ve stavebních továrnách - prolamované nosníky. Za studena ohýbané profily jsou navíc vyrobeny z plechů.