Byggeydelser

Design af ventilationsgabet i taghældninger

tmpde9f-3Underlaget er spredt over bjælkerne med en let slaphed, med forbindelser af vandrette skødstriber.

Ved design af ventilationsgabet foretages beregninger for en tagbånd med en bredde 1 meter. Slidsens tværsnitsareal er lig med bjælkernes længde (udtrykt i cm) ganget med 0,2. For eksempel, til spær i længden 8 mb, vil tværsnitsarealet af ventilationsgabet være 160 cm2. Men da minimumsarealet ikke må være mindre end 200 cm2 til 1 meter af tagets bredde, skal tages som tværsnittet af ventilationsgabet 200 cm². Det følger herfra, at ventilationsgapets højde over isoleringen ved dets indløb skal være mindst 2 cm. Denne tilstand dikterer dimensionerne af mellemrummet mellem spærene med en længde på op til 10 mb. Med bjælker længere end 10 m, skal ventilationsgabet have en større højde, f.eks.. til 11 meter spær vil være 2,2 cm.

• Det øverste ventilationsgab oprettes ved brug af kontrabatter. Ved beregning af arealet af ventilationsspalten skal der tages højde for tabet af overflade forårsaget af tykkelsen og bredden af ​​kontrabatterne. På tage med bjælkelængde op til 10 m, anbefales det at bruge en øvre ventilationsåbning med en højde på ca. 2,5 cm. Området med ventilationsgapets udløbsåbninger under højderyggen til et eksemplarisk tag med spær 8 mb vil være 40 cm2 på den ene side af ryggen na 1 meter af tagets bredde.

• Hvis et sekund er designet i et skråt tag – nedre ventilationsgab under det præparende lag, dens størrelse skal tage højde for bjælkernes dimensioner, mellem hvilke det gennemføres. Antager, at trækonstruktioner tager et gennemsnit 16% Tværsnitsareal, let at beregne afstanden til minimumshøjde – det vil beløbe sig 2,32 cm og afrundet 2,4 cm. En større spaltehøjde kræves kun for spærre, der er længere end 10 mb. I byggepraksis holder man den nøjagtige dimension 2,4 cm er meget vanskeligt. På tage med bjælkelængde op til 10 m, anbefales det at bruge et lavere ventilationsspalte med en højde på ca. 3 cm.

Taget ventileres på stedet for dalbjælken gennem en ventilationskanal under kurven. Tagfolien giver en tæt forbindelse af tilstødende taghældninger takket være en ekstra trugformet strimmel. Først, den laveste strimmel af tagfolie, den placeres under spænding på strimlen på tagpladen. Ved gavlvæggen strækker sig tagfolien ud over den sidste spær, op til den udvendige kant af taget. I ryggen er folien færdig med ca.. 5 cm under toppunktet. Til små skråninger ca.. 10 cm overlapning af efterfølgende ruller af tagfolie.

tmpde9f-1Højt dampgennemtrængeligt underlag baseret på varmeisolering mellem bjælkerne.

tmpde9f-2Det præparende lag med den højeste grad af isolering – den såkaldte. buksetag (tagpap på fuld boarding).