Byggeydelser

Gitter tagbjælker

Gitterstænger og rammer: -en), b), c), cl), f). h) bindingsværk, e), g), jeg) ramme.

Figuren viser forskellige typer gittertakbjælker og rammer, der udgør trætekniske strukturer, som kan være lavet af brædder, træstammer eller firkantet træ. Hovedsageligt anvendes mekaniske stik til at forbinde elementerne: negle, bolte, presningsringe og plader.

Tagstænger: -en) planke bindingsværk, b) træstamme, c) overlays, der forbinder halvdelene’ truss, d) lodret bøjle, c) spikrede led, f) forbindelsesdetaljer med fliser: pigtråd; 1,2 - øvre og nedre stropper, 3 - post, 4 - diagonaler, 5 - overlays, der forbinder sparakkorderne, 6, 7 - afstivningsplanker, 8 - pressede plader af metalplader, 9 - afstandsstykket.

Gitterstænger lavet af brædder (Los. -en) kan bruges til enkeltstående og skrå tag. Gavelstænger er ofte lavet af to segmenter forbundet ved hjælp af bolte eller neglede eksempler. Truss vist i fig. b er lavet af logfiler, og de enkelte elementer er forbundet med presplader. Disse fliser kan også bruges til at forbinde brædderne i de fag, der er vist i fig. d.

Spær og bjælker skal installeres (udført) ved brug af en negativ pil (afbøjning opad), at efter påfyldning vil bundflangen på bjælken indtage en vandret position uden synlig nedadbøjning.