Byggeydelser

Holdbarhed af strukturen

Bygninger og bygningskonstruktioner skal, gennem den forventede levetid under specificerede miljøforhold og med korrekt vedligeholdelse, svarer til det tilsigtede formål.

Miljømæssige forhold bør tages i betragtning ved fastlæggelse af holdbarheden af ​​bygningskonstruktioner, som strukturen vil blive udsat for, og placeringen af ​​det strukturelle element i strukturen og metoden til dets beskyttelse mod ugunstige faktorer.

For murbygninger er miljøforholdene opdelt i fem klasser:

— Klasa 1: tørt miljø - interiør i boliger og kontorbygninger, såvel som de indre lag af membranvægge, der ikke udsættes for fugt.

Advarsel: karakter 1 gælder kun dengang, når væggen eller dens komponenter ikke er udsat for ugunstige miljøforhold i lang tid under byggeriet.

— Klasa 2: fugtigt indeklima eller udendørs miljø inklusive elementer i ikke-aggressiv jord eller vand.

— Klasa 3: fugtigt miljø med frost- og afisningsmidler.

— Klasa 4: havvandsmiljø - elementer helt eller delvist indlejret i havvand, elementer placeret i stænkzonen eller i luften mættet med salt.

— Klasa 5: kemisk aggressivt miljø (gas, flydende eller fast).

Til betonkonstruktioner, armeret beton og forspændte eksponeringsklasser afhængigt af miljøforholdene.