Byggeydelser

Ubrugt loft i en murstensbygning

tmp5ce9-1Ubrugt loft i en murstensbygning.

På det ubrugte loft placeres den varmeisolering på loftet på den sidste etage. Søjler bruges normalt i et takstativ med længere spær, som er baseret på jordbjælker placeret i loftet.
På grund af jordbjælkerne er den mest tilrådelige løsning at gøre gulvet ved hjælp af den tørre metode – fra brædder på legarer, mellem hvilke der er en mineraluldsisolering. Legendarisk, hvis højde er lig med jordbjælkernes højde, de giver mulighed for et ensartet gulvniveau og som et resultat et funktionelt loft.
En dampspærre lavet af bituminøs tagpap følt under isoleringen, på samme tid er det en base for træbjælker og vægge.
Omkring de udvendige vægge kombineres et ekstra lag glasuld eller stenuldsisolering kontinuerligt med den udvendige vægisolering.