Byggeydelser

Murbygninger

Defensive strukturer blev bygget af sten og mursten, hellig, låse, broer, og akvædukter og beboelsesejendomme. På grund af ugunstige termiske egenskaber - høj varmeoverføringskoefficient - bruges natursten ikke til opførelse af bygninger beregnet til permanent ophold for mennesker.. og dyr (boliger og landbrugsbygninger) inden for disse områder, hvor er du-[ temperaturerne er lave.

Keramiske murvægge har længe været udbredt i boligbyggeri. Boliger med forskellige højder er bygget af mursten, ; fra 1 etager til over 20 etager. På grund af de gunstige fordele - holdbarhed, varmeisolering - skolebygninger er lavet af mursten, sundhedstjenester og andre.

Det strukturelle system af murstensbygninger består af følgende hovedelementer:

-en) fundamentu z częścią podziemną,

b) ścian nośnych,

c) lofter,

d) dachu lub stropodachu.

Den underjordiske del af bygningen (kældervægge) den kan være lavet af sten- eller murvægge. Ganske ofte er kældervægge lavet af mursten, og stenen fungerer som en dekorativ beklædning i sokkelens højde, og endnu højere vægge.

Natursten fra følgende typer sten bruges til at lave stenvægge:
-en) magmowe: granit, kønsorganer, andezyt,
b) osadowe: sandsten, dolomit, travertin og kalksten,
c) przeobrażone (metamorf): kwarcyt.

Kalksten kan ikke bruges til fundamenter, fordi det opløses i vand; den er dog velegnet til sokler og vægge med passende vandret isolering.