Byggeydelser

Loft over bygningen i YTONG-teknologien med et træbind

tmp2b40-1Et tag med et traditionelt træstol på knævæggene i en bygning lavet i YTONG-teknologien.

Loftet i bygninger med skrånende tage er oftest designet som et anvendeligt område.
Så taghældningerne ikke reducerer dette område, knævægge er lavet, hæve tagbøjlen over loftet.
Denne type løsning kræver beskyttelse af knævæggen mod tagstativets stivsigte.
Den mest effektive beskyttelse af knævæggene er at lave en ekstra armeret betonring under væggen, afstivet med loftkanten med stolper af armeret beton. I YTONG-systemet kan armerede betonstolper og en ekstra kant under vægpanelet hældes i forskallingen mistet fra U-beslag.. Inverterede U-beslag kan også bruges til at dække murværk mellem tagstolene, ved at skylle hele knævæggens overflade op til kontakten med tagfladen.

tmp2b40-2Et tag med et traditionelt bindingsværk baseret på bygningens knævæg fremstillet i YTONG-teknologien. Knævæggen har en forstærkning i form af en armeret betonkant på stolper, der er forbundet med loftfælgens struktur:
-en) tværsnit af knævæggen,
b) vandret fremspring af knævæggen.