Byggeydelser

Udvikler ABC – notar

Det er en form for en præst for forretningsanliggender. Det formaliserer endelig gode relationer. Udviklere ved dette.

Notar (etym. hælde. notarius, tidligere i Polen notar) arbejder på det retssystem, der tilhører det kontinentale retssystem. Han er en advokat, der skaber handlinger til anvendelse af loven. I et vist omfang yder det også juridisk bistand.

En notarius stilling i det polske retssystem
En notar er en advokat, der er udpeget af justitsministeren, der er bemyndiget til at udarbejde notarialhandlinger og til det, at udføre andre notarielle aktiviteter. Notarius aktiviteter er blandt andet reguleret i loven om 14 februar 1991 år lov om notarier. I henhold til loven om notarier er en notar en person med offentlig tillid, nyder den beskyttelse, som offentlige embedsmænd nyder. Notarius vigtige funktioner i juridiske transaktioner inkluderer begrænsning af retssager ved at sikre kontraktlige aktiviteter under tilsyn af en professionel advokat., tage sig af den formelle og juridiske korrekthed af de forberedte dokumenter, under hensyntagen til den juridiske orden og vilje hos personer på vegne af hvem han udfører en bestemt notarialhandling.