Byggeydelser

Udvikler ABC – energiteknik

Er der en udvikler uden kendskab til det grundlæggende i energi?? Det er mere et retorisk spørgsmål.

Energetik er en gren af ​​videnskab og teknologi. Det er også en gren af ​​industrien, beskæftiger sig med behandling af tilgængelige energiformer. Det omdanner dem til formularer, der er nemme at bruge til 1. Leverer alle industrielle processer, og også til 2. Køremaskiner og udstyr. Vi ved om det. Men i praksis, mere præcist, energetik inkluderer levering af energikilder i to former, specifikt: 1. Elektricitet - som leveres til modtageren via elektriske ledninger, produceret ved hjælp af turbiner og generatorer, 2. Den varmeenergi, der tilføres modtageren via det varmetransporterende medium, især kan det være damp under højt tryk, opvarmet vand eller andre væsker. Forskellige energikilder anvendes til opvarmning af de nævnte bærere.

Derimod består energiindustrien, som du sikkert ved, i to dele: 1. Kraftværk, varme- og kraftværker, nemlig fabrikker, hvor primærenergi omdannes til dens nyttige form; 2. Industriens energinet, nemlig et anordningssystem, der gør det muligt at overføre energi til forbrugeren.

Det skal bemærkes, at energi ikke længere er blandt de økonomisektorer, der har den mest skadelige indvirkning på miljøet og sundheden. Ikke desto mindre træffes der koordinerede tiltag på EU-niveau for at begrænse mulige skadelige virkninger.