Byggeydelser

ABC-udvikler – investor

Udvikleren er en investor, Så lad os være opmærksomme på, hvem han er ved roden.

En naturlig person, en juridisk enhed eller en organisatorisk enhed uden juridisk personlighed, der investerer tidsfrie økonomiske ressourcer i rentable virksomheder. Investoren er en økonomisk enhed, som i et miljø, der indeholder risiko, har til formål at foretage en kapitalinvestering ved at skabe betingelser eller købe ejendom, for eksempel industrianlæg - også som mellemled til produktion af varer eller serviceformål til fremtidigt forbrug og direkte med det formål at generere fremtidig afkast af investeret kapital. Investeringsprocessen muliggør således introduktion af udvidede sociale reproduktioner, at opnå generelt forstået økonomisk vækst.

Udvikleren er også en investor, der er involveret i børshandel, for eksempel køb af værdipapirer, eller kunstværker eller blot aktiver med det formål at drage fordel af fremtidige stigninger i deres værdi (eller i tilfælde af aktier, også udbytteindkomst).

Udvikler som investor, foretager en investering, bærer risikoen for at modtage en refusion eller modtage den inden for et bestemt tidsrum under visse betingelser, under hensyntagen til risikoen for tab på den investerede kapital, og ved at bære risikoen for gevinster eller tab på de investerede aktiver. På grund af den involverede risiko forventer investorer generelt en præmie på deres investeringer.