Byggeydelser

Udvikler ABC – Rådhus

En bygherre uden god kontakt med rådhuset kan komme i gæld.

Kommunalt kontor (i byer, et rådhus eller et kommunekontor) er en organisatorisk enhed af kommuner. Emnet for kontorets aktivitet er støtteaktiviteter 1. Borgmesteren, 2. Borgmesteren, 3. Borgmester i byen, w, som vi finder ud af pålidelige kilder: “med hensyn til den planlagte gennemførelse af kommunalrådets beslutninger (byråd, byråd) og kommunens opgaver (byer)”.

Kontorets sammensætning består af afdelinger og tilsvarende organisatoriske enheder samt uafhængige organisationsenheder. Organisationens struktur og regelsættet for kontorets funktion skal defineres af de regler, der udstedes af kommunehovedet, borgmesteren eller bypræsidenten efter ordinance.

Kontorets leder er borgmesteren, borgmester eller bypræsident. Bykontoret med poviat-rettigheder skal udføre funktioner fra poviat starosty, mens den kombinerede administration i en by med poviat-rettigheder er 1. Rådhus, 2. Poviat Labor Office, at være en organisatorisk enhed i byen, 3. Organisatoriske enheder, der udgør et hjælpeapparat til ledere af kommunale tjenester, vagt og inspektion.