Byggeydelser

Udvikler ABC – byggetilladelse

En god udvikler holder altid øje med hende. Det er en kontrakt kaldet en byggetilladelse.

Bygningstilladelsen er et officielt dokument. Det opnås ved en administrativ beslutning. Dette tillader igen 1. Påbegyndelse og gennemførelse af byggeri, eller 2. Udførelse af andre bygge- og anlægsarbejder end konstruktion af et byggeobjekt (kunst. 3 punkt 12 Byggeret (Journal of Laws. med 2017 r. vare. 1332)).

Men i modsætning til den bogstavelige notation, den opnåede byggetilladelse er ikke tilstrækkelig til at påbegynde byggeri. For det første skal de pågældende administrative beslutninger blive endelige i overensstemmelse med anlægsloven i henhold til den administrative procedurelov. Po drugie, i henhold til reglerne, mindst syv dage før arbejdets påbegyndelse skal bygningsovervågningsmyndighederne underrettes om, at de agter at påbegynde arbejderne på de angivne datoer, og disse arbejder kan startes, hvis myndigheden ikke gør indsigelse.

Byggetilladelsen skal udstedes i overensstemmelse med kodeksen for administrativ procedure, det vil sige med det samme. I tilfælde af en sag, der kræver en forklarende procedure senest inden for en måned og i særligt komplicerede tilfælde - senest inden for to måneder. I praksis bestrides disse tidsfrister.