Byggeydelser

ABC-udvikler – auktion

Udviklere går ind i tilbud. Så lad os gøre det klart, hvad budet er.

Det åbne bud er en form for et tilbud. Det er præget af en invitation til en ubegrænset gruppe mennesker til at indsende deres tilbud. Dette gøres normalt gennem offentlige meddelelser.

Det åbne udbud er en procedure for offentlige indkøb i henhold til lov om 29 januar 2004 r. Lov om offentlige indkøb, hvor når man reagerer på en offentlig udbudsbekendtgørelse, alle interesserede entreprenører har ret til at afgive bud, blandt hvilke det mest fordelagtige tilbud vinder.

Denne tilstand er en af ​​de to grundlæggende tilstande, der tildeler offentlige kontrakter (det andet er et begrænset tilbud), tilstande, der altid kan bruges ved tildeling af offentlige kontrakter. Andre metoder til tildeling af offentlige kontrakter kan kun anvendes i det tilfælde, der er specificeret i lov om offentlige indkøb.

Ubegrænset bud er en ettrins-tilstand. Den ordregivende myndighed skal offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i Bulletin om offentlige indkøb, a i tilfælde af kontraktmeddelelser, hvis værdi er lig med eller større end den, der er specificeret i art. 11 ud. 8 i loven om offentlige indkøb, meddelelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Derudover offentliggøres kontraktsmeddelelser også på den ordregivende myndigheds websted (eller et andet sted). Det inkluderer også specifikationerne for de væsentlige vilkår i kontrakten, sammen med vedhæftede filer.