Byggeydelser

Udvikler ABC – poviat starosty

Amtkontor vs udvikler. Sådanne sammenstød finder sted.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Poviat starosty udfører funktionerne i en hjælpeenhed. Det kaldes at udøve, Som du ved, kommandoer 1. Bestyrelsen for en bestemt poviat og bestyrelsesformanden og 2. Distriktsrådets beslutninger.

Ifølge loven om poviat selvstyre er poviat kombineret administration: 1. Amtskontor, 2. Poviat arbejdskontor, det er en organisatorisk enhed af en poviat, 3. Organisatoriske enheder, som udgør et hjælpeapparat til chefer for poviat-tjenester, vagt og inspektion.

I byen, på poviatloven, udfører bykontoret funktionen af ​​poviat starosty. Det er en hjælpeenhed, der udfører ordrer fra bypræsidenten og byrådets beslutninger.

Distriktsrådets opgaver udføres af byrådene, og de opgaver, der pålægges staroste og poviat-bestyrelsen, udføres af byens præsident alene. En kommune kan dog ikke have poviat-rettigheder, som har en leder eller borgmester.