Construction services

Rules for laying chipboards

When laying chipboard, the following rules must be observed in particular:

• Wszystkie części drewniane, used for the construction of the floor (plates, squares, floor beams) they must be dry and not infested with pests.
• Z surowego stropu betonowego i graniczących ścian nie może przedostawać się wilgoć do układu podłogowego. Therefore, for safety reasons, a polyethylene foil should be applied as a moisture barrier.
• W żadnym jednakże wypadku nie wolno pokrywać stropów z belek drewnianych folią polietylenową. The formation of water vapor would soon destroy the joists.
• Jeżeli zamierza się wykonać podłoże z płyt wiórowych na starej podłodze drewnianej lub parkietowej, then I should check it first “creak” as well as for the presence of possible wood pests. If necessary, firmly screw the floor boards with the ceiling joists. If the wood is infested with worms, consult a pest exterminator, which can combat them with biological agents (e.g.. hot air).
• Aby płyty mogły dostosować się do warunków wilgotnościowych panujących na placu budowy (closed building, rough or old building), should be delivered two days before installation and “acclimatized” by loose setting.
• Grubość płyt i rozstaw oparcia na legarach podłogowych lub belkach stropowych muszą odpowiadać oczekiwanym obciążeniom. Information about the above can be obtained from a specialist trade.
• Płyty wiórowe jako elementy suchego jastrychu tworzą po ułożeniu płaska powierzchnię. To avoid confusion between the bottom and top side of the plates, the bottom sides are provided with a stamp print.
• Przy układaniu płyt wiórowych należy zapewnić odległość od ścian min. 15 mm. This distance is indispensable for ventilation of the back sides of the boards and expansion joints. In order not to obstruct the necessary ventilation, the floor coverings must not cover the distance from the walls. The same goes for the skirting boards, which should always be fastened with a small distance to the walls and the floor.
• Szczególnie ważny jest również wystarczający docisk przy sklejaniu płyt. It is obtained by hammering small wooden wedges into the edge gap. For gluing, use at least three wedges per running meter of the edge gap. After the adhesive has hardened, the wedges must be removed.
• Jeżeli wykładzina podłogowa nie może być ułożona w ciągu dwóch następnych dni po ułożeniu płyt wiórowych, it is then that one-sided drying occurs and possible warping of the chipboards. This can be prevented by temporary covering with polyethylene foil.