Construction services

Advantages of plasterboard drywall systems

Advantages of drywall systems made of plasterboards when finishing utility attics:

• Gwarantują właściwą dla poddaszy użytkowych odporność ogniową -prawidłowo wykonana jednowarstwowa zabudowa poddasza pozwala na utrzymanie kwalifikowanej odporności ogniowej F 0,5 (do 30 minutes).
• Umożliwiają założenie dodatkowej warstwy termoizolacji w połaci dachowej.
• Dobrze izolują akustycznie.
• Wymierne czynniki fizyczne uzupełnia czynnik niewymierny jakim jest możliwość stworzenia estetycznego wnętrza użytkowego.

Stages of works on the attic building made of plasterboards:
• Założenie termoizolacji – Base layer, made of wool with a thickness of approx 15 cm, it is placed between the rafters, and the additional layer approx 5 cm between the supporting grate of the plasterboard sheathing,
• Poziomowanie
• Montaż profili nośnych (major) to the roof trusses.
• Montaż paroizolacji – The durability of the entire building depends on the tightness and accuracy of the vapor-insulation.
• Montaż poszycia z płyt gipsowo-kartonowych – Place the plasterboards with the contacts shifted to each other in this way, so that the joints of the following panels are shifted relative to each other by at least 40 cm (or a multiple of that size).
• Spoinowanie styków między płytami – In the primed joints, masking tapes are glued into the gypsum plaster, covering the joint of the plates.
• Malowanie lub tapetowanie.

The internal plasterboard sheathing of the attic roof truss can be made both on the grate of wooden profiles as well as from system handles and steel profiles.