Rakentamispalvelut

Seinät puurungolla ja peräpeilirakenteella

tmp90b-1Pylväiden välistä etäisyyttä voidaan pienentää asettamalla niiden väliin välipylväitä. Nämä sarakkeet tulisi sijoittaa aksiaalivälillä 1,0 -1,2 m. Ne on liitetty ns. tenonit (pesien syvyys n. 7 cm).

• Tukivarret – vinosti sijoitetut seinän jäykistyspalkit, rakennuksen vakauden aikaansaamiseksi vaakasuorilla voimilla seinämän pituuden suuntaan.
Yhden kerroksen rakennuksissa aaltosulkeita käytetään ensisijaisesti nurkkakentillä, kallistamalla niitä ylöspäin kohti kulmia. Monikerroksisissa rakennuksissa ensimmäisen kerroksen tuki on päinvastainen, ts.. sellaisia, että 1. kerroksen kannattimen alempi pää putoaa pohjakerroksen kannattimen yläpäähän. Jousijalka työnnetään maahan palkkiin ja kanteen, eikä pylväiksi,

• Sakkeli – vaakasuora palkki, joka muodostaa seinän ylärajan ja tukee palkkeja. Se sijoitetaan pylväisiin ja tukiin. Yhdistetään napoihin ns. päällysteet tai tenonit,

• Rygle – lyhyet palkit, jotka on järjestetty vaakatasossa pylväiden väliin. Niitä käytetään ikkunan aukkojen vaakasuoraan rajaamiseen (kuten penkit ja kuristimet) ja ovi (kuin kattokruunut). Peräpeilejä käytetään myös jakamaan seinä pienempiin kenttiin (noin 1 m) ja jäykistää koko rakennetta,

• Täyttö – Rungon ja peräpeilin rakenteen täyttämisellä tiilillä on pitkä historiallinen perinne (nimeltään "puutavara"). Näkyvää rakennetta sisältävää ratkaisua käytetään nykyään harvoin johtuen vaikeuksista tiivistää tiilien ja puupalkkien välinen yhteys. Tällä hetkellä yleisimmin käytetty luurankotäyte on lämpöeristemateriaali, niin, että rakenne on piilotettu ulkoseinän vaipan alla.