Rakentamispalvelut

Rakentaminen

ABC-kehittäjä – sijoittaja

Kehittäjä on sijoittaja, Joten kiinnitämme huomiota siihen, kuka hän on juuressa.

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe