Rakentamispalvelut

Ullakkorakenne puuprofiileista valmistetulle ritilälle

tmp3712-1Yhden kerroksen kipsilevyn asennus 12,5 mm tai 15 mm puuristoihin.

Ullakkorakenne puuprofiileista valmistetulle ritilälle.

Puurakentamisessa on tärkeää käyttää korkealaatuista materiaalia, jolla on sama kuivuusaste.

Katon rinteiden paneelit voidaan valmistaa yhdestä kerroksesta paksuja kipsilevyjä 12,5 mm tai näiden levyjen kaksoiskerroksesta. Paneelikerroksen paksuus vaikuttaa rakennuksen palonkestävyyteen.

Kipsilevy voidaan asentaa kohtisuoraan tai yhdensuuntaisesti puulattian suuntaan. Puurimojen väli riippuu lautojen kiinnityssuunnasta, joka tulisi säätää lautojen leveyden mukaan. Puuristoista valmistetun tukiristikon tiivistyminen lisää päällysteen palonkestävyyttä.

• Przy opłytowaniu pojedynczą płytą 12,5 Lattojen etäisyyden tulisi olla mm 40 cm (vaakasuora paneeli arinan suuntainen).

• Przy opłytowaniu podwójną płytą 2 x 12,5 Lattojen etäisyyden tulisi olla mm 60 cm (vaakasuora paneeli arinan suuntainen) i 75 cm (pystysuora paneeli kohtisuorassa arinaan nähden), palonkestävyyden F1 saamiseksi on kuitenkin rimatilaväli tiivistettävä 40 cm.

Suositeltava puuristin poikkileikkaus riippuu levyn paksuudesta ja kattopalkkien etäisyydestä, johon arina on kiinnitetty:

– 50 x 30 mm – yhden levyn pinnoitus, kattovälin välein 85 cm,
– 60 x 50 mm – yhden levyn pinnoitus, kattovälin välein 120 cm,
– 60 x 40 mm – kaksoispinnoitus, kattovälin välein 85 cm,
– 60 x 50 mm – kaksoispinnoitus, kattovälin välein 100 cm.

tmp3712-2Yhden kerroksen kipsilevyn asennus 12,5 mm puuristoilla, joissa on kattoristikon näkyvä rakenne.