Rakentamispalvelut

ABC-kehittäjä – katsastaja

Kuka meistä ei tiedä kuka maanmittaaja on. Jos kehittäjä ei tiedä, tarkoittaa, että hän ei ole kehittäjä.

Maanmittaus on ammatin nimi. Koskee geodeesia käsittelevää henkilöä. Maanmittaus on tiede 1. Maan koon ja muodon määrittäminen 2. Pisteiden sijainnin määrittäminen sen pinnalla. Tuloksena on geodeettinen kenttätutkimus ja yhden kammion työ. Efektem jest różnego typu opracowanie graficzne jak na przykład mapa czy profil. Myös oikeudellinen luonnos (esimerkiksi kiinteistöjen rajaamisessa).

Ennen toista maailmansotaa katsastajan ammatti tarkoitti ihmisiä, jotka tekivät geodeesia tieteellisenä tieteenalana (se oli tiukasti osaamisalue). Toisaalta henkilö kentällä, maanmittaus, pienten alueiden mittaamiseen liittyvien geodeettisten töiden suorittaminen (alempi geodeesia), hän oli vannonut mittari ja henkilö, joka harjoitti julkisen luottamuksen ammattia. Tämä jako oli osa puolalaista perinnettä, mutta se on muuttunut poliittisista syistä jälkeenpäin 1945 vuosi.

Jotta mittaaja voisi suorittaa itsenäisiä toimintoja geodeesian ja kartografian alalla, ammatillinen pätevyys on välttämätöntä, hankittu kenttätutkimusten aikana