Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – johtaja

Johtaja ei ole alku, eikä loppu. Se on vain hyvä toimenpide, ja kehittäjät tietävät sen.

Kiinteistönhoitaja, eli luonnollinen henkilö. Hän on aktiivinen kiinteistöjohtamisen alalla. Se hoitaa oman vastuunsa ja riskinsä.

Johtajan työ liittyy analyysiin, tekijöiden seuranta, mistä riippuu järkevän kiinteistönhoidon ja asianmukaisten päätösten tekeminen, jotka vaikuttavat virtaan, samoin kuin tulevaisuuden suunnitelmat tehokkaimmasta hyödyntämisestä kiinteistönhoitajan harkinnan mukaan. Tietämyksen avulla, ammatillinen valmistelu, hankittu johtamiskäytäntö, on tae, että odotettu voitto saadaan tietystä kiinteistöstä tietyn yhteisön hyväksi sen hallinnassa olevassa rakennuksessa (Art. 184 kohta. 2 UUNI).

Kiinteistöpalveluihin liittyy useita ammatteja, he ovat kiinteistönhoitajia, kiinteistönvälittäjät ja kiinteistöarvioijat, joita johtaa kiinteistönhoitolaki, jonka avulla määriteltiin ammatillisen toiminnan harjoittamisen periaatteet tällä alalla. Ne ovat ammatteja, niin sanottu: säännöllinen (asianmukainen pätevyys ja luvat määräävät toiminnan suorituksen näiden ammattien alalla).

Omaisuudenhoito enintään 31 joulukuussa 2013 se oli asianmukainen toimilupa. Hanki tämä asiakirja, useita lakisääteisiä ehtoja oli täytettävä, mukaan lukien muun muassa sen ehtona oli korkea-asteen koulutus ja jatko-opinnot kiinteistönhallinnassa tai vaadittiin korkea-asteen koulutusta kiinteistöjen hallinnassa, vai oliko pakollinen tehdä asianmukainen, todistettu käytäntö (aiemmin oli myös valtiotutkinto, poistettu myöhemmin). Lupa voidaan myöntää vain yksityishenkilölle. Voimaantulon jälkeen ns “sääntelyn purkaminen” kiinteistönhoitajan tehtäviä voi hoitaa vastuuvakuutettu henkilö.