Rakentamispalvelut

ABC-kehittäjä – taloudellinen yksikkö

Kehittäjillä ei ole henkilöllisyysongelmia. Ne määritellään taloudelliseksi kokonaisuudeksi.

Taloudellinen yksikkö on aktiivinen taloudellisten prosessien yksikkö. Hän tekee päätöksiä ja tekoja. Samalla sillä on taloudellisia vaikutuksia. Taloudellisen yksikön tarkoituksena on harjoittaa tehokasta taloudellista toimintaa.

Termi on johdettu laista, jotka johtuvat vuoden taloudellisesta toiminnasta 1988. Tätä termiä ohjattiin tehtävänä määritellä kukin taloudellisen toiminnan osallistuja, kuten muun muassa liiketoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt, mukaan lukien valtion omistamat yritykset, sekä osuuskunnat ja kumppanuudet tai pääomayhtiöt.

Ennen toista maailmansotaa yrittäjän tehtävän hoiti termi kauppias, joka sodan jälkeisen talouden kollektivisoitumisen vuoksi eliminoi tämän termin. Kun vuosien puolivälistä 80. siirtyminen kohti markkinointia on edennyt, neutraalia määräaikaa on ehdotettu: taloudellinen yksikkö, jonka tuolloin viranomaiset voisivat hyväksyä kapitalistisilla merkityksillä.

90-luvun liittymisprosessi pakotti Puolan lain kääntämään EU-maiden kielille. Samaan aikaan termi taloudellinen toimija ei ollut käännettävissä muulla tavalla kuin kuvailevan menetelmän avulla. Lain 19 marraskuu 1999 vuosi toi mukanaan muutoksen – termi taloudellinen yksikkö on korvannut termin yrittäjä.

Puolan oikeusjärjestelmässä ei ole yhtenäistä yrittäjän määritelmää. Toimivat määritelmät tulevat tähän, että yrittäjä on lain alainen, kuka johtaa yritystä (tai ammattilainen), tuottaa voittoa. Oikeudellisessa mielessä, Mielenkiintoista, "Yrittäjä" ei ole yrityksen tai yrityksen synonyymi.