Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – julkiset hankinnat

Joskus kehittäjät puhuvat, puhuvat usein tuottoisista asioista. Kyse on sitten julkisista hankinnoista.

Julkiset hankinnat ovat osa julkista taloutta. Kattaa joukon yksityiskohtaisia ​​menettelytaparatkaisuja, tai julkisten varojen käyttö (piste. 1. Kuinka valita urakoitsijat ja 2. Sopimusten tekemisen periaatteet). Nämä menettelyt ovat usein erilaisia ​​tarjouskilpailulajeja.

Rakennusurakoita tai palveluja koskeva käyttöoikeus

Erityinen julkisten hankintojen muoto on palvelu- tai rakennusurakointilupa, myöntämisperiaate on määritelty Laissa 9 tammikuu 2009 r. rakennusurakoiden tai palvelujen myönnytyksistä (Journal of Laws. kanssa 2015 r. kohde. 113}; - rakennustöiden myönnytysten myöntämismuodot vuoteen 2010 asti 2009 r. säännelty julkisia hankintoja koskevassa laissa; Euroopassa myönnytyksiä säännellään edellä mainituilla direktiiveillä).

Käyttöoikeussopimukset erottavat operaattorin palkkiot muihin julkisiin hankintoihin verrattuna (myönnytyksiä) on oikeus käyttää toimiluvan kohdetta tai oikeuksia yhdessä antajan maksun kanssa (Ostaja),
toimiluvanhaltijan maksu ei voi tässä tapauksessa johtaa kaikkien toimiluvan saajan menojen takaisinperimiseen, ja samanaikaisesti yhden toimiluvanhaltijan on vastattava suurin osa toimiluvan suorittamisesta aiheutuvasta taloudellisesta riskistä.

Lupaprosesseja ohjaavat perusperiaatteet, jotka ovat analogisia esimerkiksi julkisia hankintoja koskevaan lakiin perustuvien hankintojen kanssa. Käyttöoikeuslaki täsmentää myös osat, joka on sisällytettävä toimilupasopimukseen ja joka sisältää määräyksiä, jotka koskevat sen enimmäiskestoa.