Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – rakennusvalvonta

Kehittäjä arvostaa varmasti rakennusvalvontaa. Ehkä jopa vastavuoroisuudella.

Opimme hyvin tietoisista lähteistä, että “Rakennuksen valvontatarkastaja on yksi ensimmäisen oikeusasteen viranomaisista. Tarkoittaa, että poviat-rakennusvalvontatarkastajan pätevyys kattaa kaikki rakennusvalvonnan asiat, joita ei ole säädetty nimenomaisesti muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvissa säännöksissä. Poviatin rakennusvalvontatarkastajan ns. Pätevyysolettama on voimassa. Jos rakennuslain säännökset eivät näy tarkalleen, minkä elimen toimivalta on toimivaltainen rakentamisen valvonnan alalla, tarkoittaa, että ne ovat juuri poviat-valvontatarkastajan pätevyydessä”.

Voivodikunnan rakennusvalvontatarkastaja on korkeampi viranomainen kuin poviatin rakennusvalvontatarkastaja. Poviatin rakennusvalvontaviranomainen tekee hitaasti poviatin rakennusvalvontatarkastajan päätöksiä.

Käytännössä rakennusvalvonnalla tarkoitetaan tarkastuksia rakentamisen suunnitelmienmukaisuuden tai turvallisuuden varmistamiseksi, esimerkiksi katastrofien jälkeen.