Rakentamispalvelut

ABC-kehittäjä – rakentaminen

Kehittäjä tarkoittaa rakentamista. Se on melkein synonyymi.

Rakentaminen on ihmisen toiminnan ala. Rakennusluonteisten esineiden rakentamiseen liittyvä kenttä. Se kuuluu tieteen alaan, joka on maa- ja vesirakentaminen. Se on myös tärkeä osa käytännön tietoa. Sitten se koskee rakennuksessa käytettyjä tekniikoita. Rakennusteollisuuden päätehtävä on ennen kaikkea uusien rakennusten pystyttäminen. Rakentaminen käsittelee myös, lääkkeelle, uudistaminen, rakentaa uudelleen, nykyisten tilojen nykyaikaistaminen ja kunnossapito.

Tarvittaessa rakentaminen sisältää myös rakennusten purkamisen, jotka eivät esimerkiksi täytä teknisiä vaatimuksia (esimerkiksi turvallisuus) tai on muita syitä, jonka kautta rakennukset on poistettava miehitetystä paikasta (esimerkiksi suunnitelma toisen kiinteistön rakentamiseksi samalle maalle). Rakentaminen on siis rakennusobjektin toteuttamista tietyssä paikassa, samoin kuin sen jälleenrakentaminen, laajennus ja päällirakenne.

Rakennustyömaiden toteuttamista koskevista perussäännöistä säädetään Laissa 7 heinäkuu 1994 - Rakennuslainsäädäntö (Journal of Laws. kanssa 2017 r. kohde. 1332). Siinä määritetään kaikki tarvittavat menettelyt, ennen rakentamista, tai sen täytäntöönpanoa koskevat säännöt ja rakentamisen jälkeiset menettelyt, sääntely tällä alalla.