Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – notaari

Se on eräänlainen liike-elämän pappi. Se lopulta muodostaa hyvät suhteet. Kehittäjät tietävät tämän.

Notaari (etym. kaada. notari, aiemmin Puolassa notaari) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Hän on lakimies, joka luo lain soveltamista. Jossakin määrin se tarjoaa myös oikeusapua.

Notaarin asema Puolan oikeusjärjestelmässä
Notaari on oikeusministerin nimittämä asianajaja, jolla on valtuudet laatia notaarin asiakirjat, suorittaa muita notaaritoimia. Notaarien toimintaa säätelee muun muassa Laki 14 helmikuu 1991 vuoden notaarilaki. Notaarilain mukaan notaari on julkinen luottamus, nauttia virkamiesten suojelusta. Notaarien tärkeisiin tehtäviin oikeustoimissa kuuluu oikeudenkäyntien rajoittaminen varmistamalla ammattimaisen lakimiehen valvomat sopimukset., huolehtiminen laadittujen asiakirjojen muodollisesta ja oikeudellisesta oikeellisuudesta, ottaen huomioon niiden henkilöiden oikeusjärjestys ja tahto, joiden puolesta hän suorittaa erityisen notaarin.