Rakentamispalvelut

ABC-kehittäjä – Huutokauppa

Kehittäjät lähettävät tarjouksia. Tehdään siis selväksi, mikä tarjous on.

Avoin tarjous on eräänlainen tarjous. Sille on ominaista kutsu rajoittamattomalle ihmisryhmälle tekemään tarjouksensa. Tämä tapahtuu yleensä julkisten ilmoitusten kautta.

Avoin tarjous on julkisen hankinnan menettely, josta säädetään 29 tammikuu 2004 r. Julkisia hankintoja koskeva laki, jossa vastataan julkista hankintaa koskevaan ilmoitukseen, kaikilla kiinnostuneilla urakoitsijoilla on oikeus tehdä tarjouksia, joiden joukossa edullisin tarjous voittaa.

Tämä tila on yksi kahdesta perustilasta, jotka tekevät julkisia hankintoja (toinen on rajoitettu tarjous), liikennemuotoja, joita voidaan aina käyttää julkisia hankintoja tehdessä. Muita julkisten hankintasopimusten tekomenetelmiä voidaan käyttää vain julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitetussa tapauksessa.

Rajoittamaton tarjous on yksivaiheinen tila. Hankintaviranomaisen on julkaistava hankintailmoitus julkisten hankintojen tiedotteessa, a hankintailmoitusten tapauksessa, jonka arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin Art. 11 ulos. 8 julkisia hankintoja koskevan lain, ilmoitus on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Lisäksi hankintailmoitukset julkaistaan ​​myös hankintaviranomaisen verkkosivustolla (tai muulle sivustolle). Se sisältää myös erittelyt sopimuksen olennaisista ehdoista, yhdessä liitteiden kanssa.