Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – Tauron

Vakava kehittäjä tietää mitä Tauron on, koska se on usein tärkeä kohta monien toimialojen yrityskartalla.

TAURON Polska Energia S.A.. on puolalainen yritys. Se ryhmittää energia-alan yritykset. Puolan toiseksi suurin yritys, heti Puolan energiaryhmän jälkeen. Tauronin pääomaryhmässä, Tauron Polska Energia S.A.. on yhtiön emoyhtiö.

Tauron-konserni on yksi Puolan suurimmista liiketoimintayksiköistä, kuuluvat siis Keski- ja Itä-Euroopan suurimpiin energiaomistuksiin. Tauron toimii kaikilla energiamarkkinoiden alueilla - alkaen hiilikaivoksesta, tuotannon kautta, sähkön jakelu ja myynti, myös lämmin, samoin kuin asiakaspalvelu. Tilalla harjoitetaan polttoaineiden ja johdannaisten tukkukauppaa pienemmässä mittakaavassa (biomassan ja kivihiilen kauppa). Vuonna 2014 Tauron teki debyyttinsä myös kaasupolttoainekaupan markkinoilla.

Tauron-konsernin pääoman arvioidaan olevan yli 8,7 Miljardia zlotya. Pitäminen pitää yllä 25 tuhat. ihmiset. Vuonna 2014 sen myyntituotto oli 18,4 Miljardia zlotya ja käyttökate 3,6 Miljardia zlotya.