Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – kaupungintalo

Kehittäjällä, jolla ei ole hyvää yhteyttä kaupungintaloon, voi tulla velkaa.

Kunnan toimisto (kaupungeissa, kaupungintalossa tai kunnan toimistossa) on kuntien organisaatioyksikkö. Toimiston toiminnan aiheena on tukitoiminta 1. Pormestari, 2. Pormestari, 3. Kaupungin pormestari, w, kuten luotettavista lähteistä tiedämme: “kunnanvaltuuston päätösten suunnitellun täytäntöönpanon osalta (kaupunginvaltuusto, kaupunginvaltuusto) ja kunnan tehtävät (kaupungeissa)”.

Toimiston kokoonpano koostuu osastoista ja vastaavista organisaatioyksiköistä sekä itsenäisistä organisaatioyksiköistä. Organisaation rakenne ja toimiston toimintaa koskevat säännöt määritellään kunnan päällikön antamissa asetuksissa, pormestari tai kaupungin presidentti asetuksella.

Toimiston johtaja on pormestari, kaupunginjohtaja tai kaupunginjohtaja. Kaupungin virasto, jolla on poviat-oikeudet, on suorittaa poviat-tähtien tehtävät, kun taas yhdistetty hallinto poviat-oikeuksilla varustetussa kaupungissa on 1. Kaupungintalo, 2. Poviatin työvoimatoimisto, olla kaupungin organisatorinen yksikkö, 3. Organisaatioyksiköt, jotka muodostavat apulaitteen kunnallisten palveluiden johtajille, vartija ja tarkastus.