Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – hallinto

Hyvä hallinta, he ovat hyviä kehittäjiä. Taito painonsa arvoinen kulta.

Johto on toiminnan yleinen laajuus. Se koskee prosesseja ja päätöksiä. Hallintaa sovellettiin resursseihin, ihmiset, pääoman tai organisaation on tarjottava edellytykset, ensinnäkin niiden tehokas toiminta, johtava, po drugie, asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

1900-luvun alussa, hallintaa on yritetty perustaa tieteelliseen perustaan, jopa vuosia 60. 1980-luvulla johto ymmärrettiin tiukasti johdon termein, johdon toiminnan muodossa, mukaan lukien seuraavat sekvenssit, liittyvät suunnitteluun, järjestäminen, päättää, motivoiva ja hallitseva, joita kutsuttiin klassisiksi hallintatoiminnoiksi.

Klassisten hallintatoimintojen alalla ensimmäisestä "klassisesta" johtajasta on tullut kuuluisa, Henri Fayol. Siitä lähtien hallintoparadigma on kuitenkin muuttunut radikaalisti, joten kannattaa kiinnittää huomiota vanhempaan, yleisempiä määritelmiä: johtaminen on keino rationaalista keinojen käyttöä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Viitaten liike-elämän organisaatioihin, termiä liike-elämän hallinta käytetään joskus sanan hallinta sijasta (ang. Liikehallinto).