Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – poviat starosty

Läänin toimisto vs. kehittäjä. Tällaisia ​​yhteenottoja tapahtuu.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Poviatähti suorittaa apulaitteen toimintoja. Se on perustettu harjoittelua varten, Kuten tiedät, komentoja 1. Tietyn poviatin hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ja 2. Piirin neuvoston päätökset.

Poviatin itsehallintoa koskevan lain mukaan poviatin yhdistetty hallinto on: 1. Lääninhallinto, 2. Poviatin työvoimatoimisto, se on poviatin organisatorinen yksikkö, 3. Organisaatioyksiköt, jotka muodostavat poviaattipalvelujen päälliköiden apulaitteet, vartija ja tarkastus.

Kaupungissa poviat-lain mukaan kaupungin toimisto hoitaa poviat-tähtiä. Se on apuyksikkö, joka toteuttaa kaupungin presidentin ja kaupunginvaltuuston päätösten määräykset.

Piirineuvoston tehtävät hoitavat kaupunginvaltuustot, ja tähtimiehelle ja poviaattilaudalle asetetut tehtävät suorittaa kaupungin presidentti yksin. Kunnalla ei kuitenkaan voi olla poviat-oikeuksia, jolla on pää tai pormestari.