Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – rakennuslupa

Hyvä kehittäjä pitää aina silmällä häntä. Kyseessä on rakennuslupasopimus.

Rakennuslupa on virallinen asiakirja. Se saadaan hallinnollisella päätöksellä. Tämä puolestaan ​​sallii 1. Rakentamisen aloittaminen ja toteuttaminen, tai 2. Muiden rakennustöiden suorittaminen kuin rakennusobjektin rakentaminen (taide. 3 kohta 12 Rakentamislaki (Journal of Laws. kanssa 2017 r. kohde. 1332)).

Päinvastoin kuin kirjaimellisesti, saatu rakennuslupa ei riitä rakentamisen aloittamiseen. Ensinnäkin kyseisten hallinnollisten päätösten on oltava lopullisia hallintomenettelysäännöstössä tarkoitetun rakennuslain mukaisesti. Po drugie, määräysten mukaisesti, vähintään seitsemän päivää ennen töiden aloittamista rakennusvalvontaviranomaisille on ilmoitettava aikomuksestaan ​​aloittaa työt määrättyinä päivinä, ja nämä työt voidaan aloittaa, jos viranomainen ei vastusta.

Rakennuslupa on myönnettävä hallinnollisen menettelysäännöstön mukaisesti, eli heti. Tapauksessa, joka vaatii selittävää menettelyä viimeistään kuukauden kuluessa ja erityisen monimutkaisissa tapauksissa - viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Käytännössä nämä aikarajat kiistetään.