Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – vesilaitos

Vesiverkon tunteminen on jotain, mitä jokaisen kehittäjän tulisi olla.

Vesihuoltoverkko on vesiputkijärjestelmä. Ne sijaitsevat vastaanottajan rakennusten ulkopuolella. Ne tarjoavat vettä väestölle tai tuotantolaitoksille. Me erotamme: 1. Haarautuva vesihuoltoverkko (avata), jossa, kuten lähde sanoo ” vesivirtausten suunnat tunnetaan, jotka kulkevat kauttakulkuputkien läpi, alapuolella päävesimäärä virtaa ns. runkolinjojen läpi, silloin verkossa on jakelulinjoja, joka kadulla, esimerkiksi, ja yhdistetyt talot. Täällä on haittoja, nimittäin suurimmat halkaisijat ovat alussa, porttiventtiili irrotetaan mistä tahansa väyläkaapelista vian sattuessa, hänen takanaan ei ole vettä. Edut ovat suhteellisen pieni kaapeleiden kokonaispituus”; 2. Kehävesihuoltoverkko (suljettu virtapiiri) ja sen edut, kuten veden jatkuva kierto verkossa. Vian aikana vesi suljetaan vain tietyssä osassa ja muissa paikoissa se virtaa jatkuvasti. Haitat kuitenkin, on verkon vesiputkien kokonaispituus suhteellisen suurempi kuin haaraverkossa, lisäksi veden virtaussuuntaa ei tunneta; 3. Sekoitettu.