Rakentamispalvelut

Kehittäjä ABC – SISKO

Kehittäjät maksavat sen, huolimatta, onko se kannattavaa. Sinun täytyy vain.

Sosiaaliturva (SISKO) on valtion julkinen laitos, Se suorittaa tehtäviä sosiaalivakuutuksen alalla, Puolassa. Se on julkisen talouden sektorin yksikkö.

Toimintojen valikoima, sosiaalivakuutuslaitoksen tehtävät ja toiminta on määritelty artiklassa. 66-72 lain 13 lokakuu 1998 vuotta sosiaalivakuutusjärjestelmässä (Journal of Laws. kanssa 2017 r. kohde. 1778) ja ZUS: n perussääntö (Journal of Laws. kanssa 2011 r. Ei 18, kohde. 93).

Vakuutuksen kattamien tapahtumien tyypistä johtuen voidaan erottaa erityyppiset sosiaalivakuutukset, kuten: eläkevakuutus, jonka suojelukohde on saavuttamassa vakuutetun tietyn iän; työkyvyttömyysvakuutus - suojelun kohteena on työkyvyttömyys tai toimeentulijan kuolema; sairausvakuutus - suojelun kohteena on sairauden aiheuttama työkyvyttömyys, vanhemmuus tai tarve hoitaa esimerkiksi perheenjäsentä; tapaturmavakuutus, suojelun kohteena on työkyvyttömyys työtapaturmaksi tai ammattitautiksi luokitellun tapahtuman vuoksi.